Information om fotosidan: Foto inhämtat från Mor Iris 2014 05 17, bla Amerika-albumet.

Information om fotosidan: Foto inhämtat från Mor Iris 2014 05 17, bla Amerika-albumet.

Information om fotosidan: Foto inhämtat från Mor Iris 2014 05 17, bla Amerika-albumet.

Information om fotosidan: Foto inhämtat från Mor Iris 2014 05 17, bla Amerika-albumet.

Här kommer understundom inhämtad information enligt ovan. I Amerikaalbumet, som vi alltid kallat det finns foto som kan passa på andra flikar också. Så därför har jag lagt fotona där det passat bäst efter oilka förutsättningar.